Rätt hyrmaskin på rätt plats i rätt tid - Vi ger de bästa förutsättningarna för ert jobb

Miljö och teknik för ett hållbart klimat

Miljöpolicy

Tornby Byggmaskiner i Linköping AB arbetar med uthyrning av liftar, ställningar och byggmaskiner. Vi har även försäljning av byggtillbehör. 

Vår största miljöpåverkan sker från utsläpp av arbetsmaskiner, vid transporter, uppkomst av avfall samt vid användning av kemikalier.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning. 
Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.
Vi eftersträvar att våra rutiner i verksamheten följer kraven enligt ISO 14001, 
ISO 9001 och OHSAS 18001.

Tornby Byggmaskiner i Linköping AB

Marcus Parbrand

100% NÖJDA KUNDER - KONTAKTA OSS DU OCKSÅ!

Vi tar fram lösningar som passar varje kunds behov

»Kontakta oss / Information

Gottorpsgatan 6 | 582 73 Linköping
Tel 013-102 050info@tbmhyrut.se

Myntgatan 6, 591 61 Motala
Tel 0141-20 20 70, torbjorn@tbmhyrut.se

Filgatan 8, 595 35 Mjölby
Tel 0142-55 890emil@tbmhyrut.se

» Öppettider

Vi har öppet alla vardagar 06:30-16:15

» Kort om Tornby Byggmaskiner AB

Vi hyr ut byggmaskiner, liftar, ställningar och förrådscontainers samt att vi säljer de tillbehör som behövs. Välkommen till oss!