Rätt hyrmaskin på rätt plats i rätt tid - Vi ger de bästa förutsättningarna för ert jobb

Kvalitet

Kvalitetssäkring är vårt ledord

Vi ska göra rätt från början. Vi har ett ständigt pågående arbete med att förbättra oss.

Kvalitetsfrågor är en integrerad del i vårt dagliga arbete. Vi har som målsättning att alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet. 
Vi uppnår detta genom medarbetarnas kompetens, professionalism, lyhördhet och engagemang. 

Med god kunskap gällande ny teknik och nya produkter för branschen kan vi erbjuda kunden optimala lösningar. Vi har väl utarbetade underhållsrutiner för ökad tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Kvalitetspolicy

TBM är ett uthyrningsföretag som alltid vill möta kunden och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter.
Det är grunden i vår vision ” noll fel ”. Alla som jobbar på TBM har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi vill vara kundens första val
Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i Fokus
Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar oss och vår produkt efter kundens behov, för att kunden ska få optimal funktion. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring
Vi har hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunder nöjdhet och kvalitet i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg, för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Tornby Byggmaskiner i Linköping AB

Marcus Parbrand

100% NÖJDA KUNDER - KONTAKTA OSS DU OCKSÅ!

Vi tar fram lösningar som passar varje kunds behov

»Kontakta oss / Information

Gottorpsgatan 6 | 582 73 Linköping
Tel 013-102 050info@tbmhyrut.se

Myntgatan 6, 591 61 Motala
Tel 0141-20 20 70, torbjorn@tbmhyrut.se

Filgatan 8, 595 35 Mjölby
Tel 0142-55 890emil@tbmhyrut.se

» Öppettider

Vi har öppet alla vardagar 06:30-16:15

» Kort om Tornby Byggmaskiner AB

Vi hyr ut byggmaskiner, liftar, ställningar och förrådscontainers samt att vi säljer de tillbehör som behövs. Välkommen till oss!